Rimbushje për shërbime të kombinuara
  • Shuma e rimbushjes
  • Konfirmimi
  • Detajet e transaksionit
SMARTCARD

SMARTCARDZyra Qendrore

Tel + 381 38 700 700

info@ipko.com

Lagjja Ulpiana

Rruga "Zija Shemsiu"

Nr. 34, Prishtinë

© Copyright 2018