Pagese e faturave
  • Shuma e rimbushjes
  • Konfirmimi
  • Detajet e transaksionit
#

IDZyra Qendrore

Tel + 381 38 700 700

info@ipko.com

Lagjja Ulpiana

Rruga "Zija Shemsiu"

Nr. 34, Prishtinë

© Copyright 2018